Algemene
Voorwaarden

Labelloos Leven streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken via deze website. We doen ons best om de content te controleren

Algemene Voorwaarden – Labelloos Leven

Welkom bij Labelloos Leven. Door gebruik te maken van onze website en diensten stemt u in met onderstaande voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt.

Gebruiksvoorwaarden:

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het naleven van alle toepasselijke wetten en voorschriften. U stemt ermee in onze website niet te gebruiken voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden.

Intellectueel Eigendom:

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en software, is eigendom van Labelloos Leven en is beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Beperking van Aansprakelijkheid:

Labelloos Leven is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of strafschade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of diensten.

Links naar Externe Websites:

Onze website kan links bevatten naar externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door deze websites.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden:

We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst.

Contact met ons opnemen:

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via 06 40 89 37 91
of via info@labelloosleven.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 16 November 2023.